ODŻELAZIANIE WODY STUDZIENNEJ


USUWANIE: mętności ,żelaza ,manganu i siarkowodoru .


Wody podziemne mogą zawierać ponadnormatywne stężenia jonów żelaza oraz manganu.

Zgodnie z normą dla wody pitnej dopuszczalne maksymalne stężenia wynoszą:


0,2 mg/l Fe       oraz     0,05 mg/l Mn


Dobry ( spełniający powyższe wymagania ) odżelaziacz powinien charakteryzować się:

 • dużą wydajnością przy stosunkowo małych gabarytach
 • dobrą niezawodną głowicą sterującą
 • optymalnie dobranym złożem do analizy wody
 • małą ilością ścieków

 

JAKI ODŻELAZIACZ ?


Proponowane przez naszą firmę odżelaziacze bazują na nowoczesnych technologiach wykorzystujących:

 • właściwości złóż katalitycznych i aktywnych
 • elektroniczne , wielodrogowe głowice sterownicze firm : CLACK , ERIE , AUTOTROL .

 

Odżelaziacz ze złożem aktywnym regenerowanym KMnO4 .

 

Do doboru odżelaziacza niezbędne są :

 • wydajność pompy studziennej
 • analiza wody w zakresie parametrów wody pitnej
 • zapotrzebowanie na wodę

 

Nowości!


1. Odżelaziacze / odmanganiacze na lekkim złożu katalitycznym .

ZALETY : - mała ilość ścieków / płukanie

- brak chemii

- usuwanie żelaza / manganu

- skuteczne działanie także dla niskiego odczynu pH wody


2. Odżelaziacze / odmanganiacze na lekkim złozu katalitycznym do wody o  dużej zawartości żelaza i manganu .

Specjalna konstrukcja głowicy umożliwia skuteczne działanie do  zawartości żelaza  Femax= 15mg/l .

Podczas każdej regeneracji zasysane jest powietrze , które wytwarza w górnej części zbiornika komorę powietrzną .

Woda przechodząc przez komorę w procesie filtracji, ulega silnemu napowietrzeniu . Powoduje to :

 • usunięcie siarkowodoru
 • utlenienie żelaza i manganu

GŁÓWNE ZALETY

 1. Brak zewnętrznych urządzeń napowietrzających
 2. Brak chemikalii do procesu regeneracji

 

Odżelaziacz z napowietrzaniem wody.


Masz problem z jakością wody studziennej - napisz do nas!

Do doboru odżelaziacza konieczna analiza wody studziennej .