Dezynfekcja wody pitnej


Najcenniejszym dobrem człowieka jest jego zdrowie. Powinno się go chronić wykorzystując

wszystkie dostępne środki. Skażenie wody może być przyczyną wielu groźnych chorób.

Pojawienie się w wodzie zimnej (w dużej koncentracji) np. bakterii Salmonella lub Coli,

może prowadzić do ciężkich zachorowań i zagrożenia życia.Występujące w niewielkich ilościach

w wodzie zimnej bakterie Legionelli mogą namnarzać się w instalacjach ciepłej wody użytkowej

i być przyczyną ciężkiego obustronnego zapalenia płuc.

 

Najczęściej skażeniu ulegają wody powierzchniowe (rzeki,potoki,zbiorniki wodne i płytkie studnie).

Żeby zapewnić skuteczną dezynfekcję wody należy zastosować właściwą technologię ,która jest

najczęściej ostatnim stopniem uzdatniania wody.

 

Powszechnie stosowany do dezynfekcji wody podchloryn sodu posiada wiele wad:

 • niska trwałość
 • skuteczność zależna od pH i temperatury wody
 • uciążliwy zapach
 • możliwe działanie kancerogenne ( tworzenie trihalometanów THM)
 • możliwość uodparniania się bakterii na niskie dawki chloru

Firma nasza preferuje technologie  bazujące na dezynfekcji wody promieniami UV.

TECHNOLOGIA - UV

Lampy UV są znakomitą alternatywą dla chlorowania wody pitnej . Promieniowanie w zakresie UV-C

o długości fali 254 nm zabija skutecznie występujące w wodzie bakterie i wirusy.

Skuteczność promieniowania zależna jest od transmisji wody i musi być poprzedzone właściwą technologią

uzdatniania wody .

Mamy dla Państwa kompleksową ofertę renomowanych firm: CINTROPUR , STERILLIGHT, TMA.


TECHNOLOGIA - ultradźwięki + uv


Opracowane w Niemczech rozwiązanie łączące w jednym urządzeniu promieniowanie uv z nową techniką

ultradźwiękową stwarza dużo większe możliwości skutecznej dezynfekcji wody. Dzięki rozbiciu przez

ultradźwięki struktur ochronnych bakterii i wirusów następuje skuteczne eliminowanie ich przez promieniowanie

ultrafioletowe.

Zalety urządzeń w technologii ultradźwięki + uv :

 • wysoka skuteczność usuwania wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów i grzybów
 • automatyczne czyszczenie
 • utrzymywanie stałego natężenia promieniowania UV niezależnie od temperatury wody
 • wysoka trwałość lamp UV ( 16 tyś godzin)
 • możliwość stosowania przy mętnej wodzie
 • rozbija struktury amebowe ( usuwanie Legionelli z instalacji ciepłej wody )  .

ZASTOSOWANIE :

 • budownictwo jedno - i wielorodzinne
 • szpitale , hotele, baseny
 • oczyszczalnie ścieków
 • wody balastowe na statkach