ZMIĘKCZANIE WODY


 

Zmiękczacze wody

Stacje zmiękczania wody pracują w technologii jonitowej . Do procesu wymiany jonowej stosowany jest

silnie kwaśny kationit regenerowany roztworem soli kuchennej.

Stacje zmiękczania wody oferujemy w wykonaniu automatycznym , w konfiguracji do pracy :

  • równoległej
  • naprzemiennej
  • pełnego zmiękczania wody ( np. kotłownie)
  • częściowego zmiękczania wody ( np. woda pitna)

Poniżej przykładowe realizacje:

Stacja zmiekczania wody 2x3m3/h .                                  Stacje zmiekczania wody 5m3/h i 8 m3/h .

 

Dekarbonizacja wody

Dekarbonizacja wody (usuwanie soli węglanowych ) przebiega na złożu jonitowym

(słabo kwaśny kationit ) regenerowanym kwasem solnym .W procesie dekarbonizacji wody

usuwane są węglany ( HCO3-) . W zależności od wielkości instalacji stosujemy automatyczne wielodrogowe

głowice lub pojedyńcze (pneumatyczne) zawory chemoodporne .

W aplikacjach uzdatniania wody  zasilającej kotły parowe dekarbonizacja stanowi 1-szy stopień stacji uzdatniania wody:


dekarbonizacja wody + desorber CO2 + zmiękczanie wody

Poniżej przykładowe realizacje :

Stacja derkarbonizacji wody 24 m3/h .                                        Stacja dekarbonizacji wody 18 m3/h .

Stacja dekarbonizacji wody 18 m3/h .

 

Desorber ( odgazowanie) dwutlenku węgla .