WODA ZDEMINERALIZOWANA


Technika membranowa demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy odsala wodę na poziomie 95 - 99 %.

Proces  demineralizacji wody przebiega na półprzepuszczalnych zwiniętych

membranach przeciwnie do naturalnego ciśnienia osmotycznego, wytwarzanego przez

pompę wysokociśnieniową.

 

Woda podawana na membrany musi spełniać wiele kryteriów , czyli wymagane jest wstępne

uzdatnianie wody, dobrane na podstawie analizy wody . Bardzo ważnym wskaźnikiem jest

współczynnik SDI mówiący o ilości mikro-zawiesiny blokującej membrany.

Stacje demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy znalazły zastosowanie w:

  1. uzdatnianiu wody kotłowej
  2. uzdatnianiu wody chłodniczej
  3. uzdatnianiu wody do produkcji ( leków,kosmetyków , piwa, soków , farb i.t.p.)

Oferujemy stacje odwróconej osmozy w wykonaniu :

  • pojedyńcza osmoza ( przewodność wody zdemineralizowanej < 15 uS/cm )
  • podwójna osmoza   ( przewodność wody zdemineralizowanej <   5 uS/cm )

Dla wyższych wymagań ( przewodność < 1uS/cm) proponujemy doczyszczanie wodyzdemineralizowanej

na butlach ze złożem mieszanym lub moduły(celki) elektrodejonizacji .

Poniżej przykładowe realizacje:

Stacje demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy na potrzeby kotłowni grzewczej i parowej .

 

 

2-stopniowa stacja odwróconej osmozy z odgazowywaczem membranowym do produkcji kosmetyków .

Stacja wykonana w standarcie farmaceutycznym .