WODA ZDEMINERALIZOWANA


Woda zdemineralizowana może być wytwarzana zarówno przy zastosowaniu wymienników jonitowych

jak i w technologii odwróconej osmozy .

AQUA PLUS  do demineralizacji wody oferuje stacje odwróconej osmozy .

Technika membranowa demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy odsala wodę na poziomie 95 - 99 %.

Proces  demineralizacji wody przebiega na półprzepuszczalnych zwiniętych

membranach przeciwnie do naturalnego ciśnienia osmotycznego, wytwarzanego przez

pompę wysokociśnieniową.

 

Woda podawana na membrany musi spełniać wiele kryteriów , czyli wymagane jest wstępne

uzdatnianie wody, dobrane na podstawie analizy wody . Bardzo ważnym wskaźnikiem jest

współczynnik SDI mówiący o ilości mikro-zawiesiny blokującej membrany.

Stacje demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy znalazły zastosowanie w:

  1. uzdatnianiu wody kotłowej
  2. uzdatnianiu wody chłodniczej
  3. uzdatnianiu wody do produkcji ( leków,kosmetyków , piwa, soków , farb i.t.p.)

 

Oferujemy stacje odwróconej osmozy w wykonaniu :

  • pojedyńcza osmoza ( przewodność wody zdemineralizowanej < 15 uS/cm )

Pojedyńcze osmozy wykonywane są z rózną konfiguracją membran .

Ilość stopni membran i układu połączeń zależy od analizy wody zasilającej stację .

  • podwójna osmoza   ( przewodność wody zdemineralizowanej <   5 uS/cm )

Podwójne osmozy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagajacych bardzo niskiej przewodności .

Stacje zbudowane są z 2 pomp wysokociśnieniowych zasilających kolejne układy membran

1-go i 2-go stopnia .Przy zastosowaniu wariantu z wiązaniem wolnego dwutlenku węgla mozna  uzyskać

przewodność wody na poziomie ok. 1 - 1,3 uS/cm

Dla wyższych wymagań ( przewodność < 1uS/cm) proponujemy doczyszczanie wody zdemineralizowanej

na butlach ze złożem mieszanym lub moduły(celki) elektrodejonizacji .

 

Poniżej przykładowe realizacje:

Stacje demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy na potrzeby kotłowni grzewczej i parowej .

 

 

Podwójna osmoza z odgazowywaczem membranowym do produkcji kosmetyków .

Stacja wykonana w standarcie farmaceutycznym .