USUWANIE AZOTANÓW


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dopuszczalna zawartość azotanów w wodzie pitnej wynosi 50 mg/l .

Zalecenia WHO mówią o max. zawartości 25mg/l . Spełnienie tych wymagań/zaleceń dla wód zawierających

azotany możliwe jest na drodze:


  • technologii membranowej  odwróconej osmozy
  • technologii membranowej nanofiltracji
  • technologii jonitowej

 

Poniżej szerzej omówimy technologię jonitową z zastosowaniem złóż do selektywnego usuwania

azotanów z wody na drodze wymiany jonowej .

Jony azotanów wymieniane są na jony chlorków .Po wyczerpaniu pojemności złoża jonitowego następuje

jego regeneracja .Jako środek do regeneracji stosowany jest roztwór soli ( najczęściej wytwarzany z soli

tabletkowej ) .Po procesie regeneracji sól jest dokładnie wypłukiwana i złoże odzyskuje swoją pierwotną

pojemność .Wielkość stacji dobierana jest w zależności od zawartości azotanów i maksymalnego poboru wody .

Dla obiektów publicznych ( budynki , szpitale, z-dy przemysłowe i wodociągi gminne ) buduje się centralne

stacje do usuwania azotanów .Do domów jedno-rodzinnych i mieszkań zalecamy stosowanie małych filtrów

tylko dla wody pitnej.

Sposób budowy i działania stacji do selektywnego usuwania azotanów zbliżony jest do stacji zmiękczania wody .

Poniżej przykładowa instalacja w wodociągach gminnych .


 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt !!!