ULTRAFILTRACJA

 


 

 

Nowoczesne systemy ultrafiltracji są ciekawym rozwiązaniem ,ze względu na

możliwość zatrzymywania na membranach komórek bakterii Legionella pneumiphila i

Pseudomonas aeruginosa .

Dzięki temu w systemach wodnych nie dochodzi do powstawania biofilmów i nie występują

takie drobnoustroje , które mogły by stanowić pożywkę dla patogenów .

Należy pamiętać o tym ,że w przypadku sieci wodnych już skolonizowanych przez bakterie ,

zastosowanie tylko metody ultrafiltracji może być nieskuteczne .W takim przypadku należy

połączyć metodę ultrafiltracji z dezynfekcją chemiczną , termiczną lub promieniowaniem UV.

Do czasu zwalczenia patogenów w instalacji ,można zastosować elementy ultrafiltracji

w punktach poboru wody .

W rzeczywistych warunkach kolonizacji sieci wodnej przez drobnoustroje ,

proces dezynfekcji ma charakter złożony i wymaga stosowania

indywidualnych rozwiązań / procedur .

 

ZASTOSOWANIE ULTRAFILTRACJI


  • Filtracja ( usuwanie mikro-zawiesiny) przed stacją odwróconej osmozy
  • Zwalczanie Legionelli ( czytaj wiecej ... )
  • Zapobieganie tworzeniu się biofilmu w instalacji wodnej
  • Zatrzymywanie na membranach bakterii , wirusów i innych mikro-organizmów
  • W systemach uzdatniania wody piutnej
  • W sytemach uzdatniania wody powierzchniowej
  • W systemach uzdatniania wody studziennej

 

Oferujemy automatyczne stacje ultrafiltracji ( przepłukiwanie tylko wodą ) dla wody

o parametrach fizyko-chemicznych wody pitnej .

Proponujemy :

  • centralne automatyczne stacje ultrafiltracji do 70 m3/h
  • pojedyńcze automatyczne filtry do wody zimnej i ciepłej
  • filtry końcowej filtracji