LEGIONELLA ZWALCZANIE


BAKTERIE LEGIONELLA

Bakterie znajdują najlepsze warunki do rozmnażania w ciepłej wodzie pozbawionej recyrkulacji

i giną dopiero w temperaturze powyżej 55st.C.

Zakażenie następuje na skutek wdychania aerozoli zawierających pałeczki bakterii Legionella.

Infekcja może występować w następujacych postaciach:

  • płucna    -   obustronne ciężkie zapalenie płuc
  • gorączka "Pontiac" (pseudo grypa)
  • poza płucna   -   zakażenie układu krążenia i zapalenie nerek

WYSTĘPOWANIE BAKTERII LEGIONELLA

Najbardziej narażone na występowanie bakterii Legionella są:

  • instalacje ciepłej wody użytkowej
  • głowice natryskowe
  • zbiorniki ciepłej wody
  • klimatyzatory i nawilżacze powietrza
  • wanny z hydromasażem

 

CO PROPONUJEMY ?!

 

mieszanina aktywna dwutlenku chloru


Przygotowanie mieszaniny aktywnej dwutlenku chloru jest czynnością stosunkowo prostą ,

polegającą na wymieszaniu w pojemniku roztworowym :

1. 1kg preparatu

2. 1kg aktywatora

3. 23 ltr wody

Po 12-24 godzinach otrzymujemy w pełni aktywną mieszaninę dwutlenku chloru o trwałości do 3 tygodni .

W przypadku zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej stosujemy automatyczne stacje dozowania

mieszaniny aktywnej dwutlenku chloru .

Dla uzyskania szybkiego efektu dezynfekcji wody firma AQUA PLUS proponuje usługę wykonania szokowej dezynfekcji instalacji wodnej .


Stacja dozowania roztworu dwutlenku chloru do ciepłej wody użytkowej.


 

generator dwutlenku chloru

 

Dwutlenek chloru wytwarzany jest miejscowo z reagentów ogólnie dostępnych na rynku polskim

( 9% roztwór kwasu solnego ,7,5% roztwór chlorynu sodowego ).

Reagenty dozowane są przez 2 pompki elektromagnetyczne do reaktora .Wytworzony 2% roztwór dwutlenku chloru

wstrzykiwany jest pompką elektromagnetyczną bezpośrednio do wody .Uzupełnianie reagentów dokonywane jest samodzielnie przez obsługę i polega na wymianie kanistrów , w których dostarczane są reagenty .

Generator zapewnia stałe stężenie dozowanego roztworu dwutlenku chloru ,co zapewnia szybszy efekt zwalczania

Legionelli w stosunku do dozowania mieszaniny aktywnej .


 

Generator dwutlenku chloru dozowanego do ciepłej wody użytkowej .

 

ultrafiltracja

 

Klasyczne metody stosowane obecnie do zwalczania bakterii występujących

w bio-filmach ( L.pneumophila i P.areuginosa ) może być mało skuteczne .

Dobrym rozwiązaniem mogą być nowoczesne systemy ultrafiltracji ,ze względu

na możliwość zatrzymywania na membranach komórek bakterii .

Zastosowanie ultrafiltracji do zwalczania Legionelli powinno być rozważane

szczególnie w szpitalach na oddziałach onkologicznych ,intensywnej opieki

medycznej czy transplantologii .

Zastosowanie ultrafiltracji znacząco poprawia bezpieczeństwo mikrobiologiczne

wody ,dzięki zapobieganiu tworzenia się bio-filmów w instalacji .