DEZYNFEKCJA WODY


Żeby zapewnić skuteczną dezynfekcję wody lub ścieków ,należy zastosować właściwą technologię dezynfekcji .

Technologia bazująca na promieniowaniu ultrafioletowym znajduje coraz szersze zastosowanie .

 

ZALETY TECNOLOGII UV

  • szerokie spektrum działania dezynfekcji

  • brak wpływu na właściwości fizykochemiczne wody

  • niskie koszty eksploatacyjne

  • kompaktowa budowa i łatwość obsługi


Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym leżącym pomiędzy

promieniowaniem Rentgenowskim i widzialnym .Najsilnieszą skuteczność dezynfekcji uzyskuje się

w zakresie promieniowania UV-C  przy długości fali 265 nm .Oferowane lampy pracują przy długości

fali 254 nm co jest bliskie optimum .


 

Proces dezynfekcji polega na docieraniu fotonów do struktur DNA i RNA komórki .

Na skutek reakcji fotochemicznej następuje zatrzymanie podziału komórek i funkcji metabolicznych .


 

Technologia dezynfekcji promieniami UV może być stosowana do :

  • stacji uzdatniania wody
  • oczyszczania ścieków
  • dezynfekcji powietrza
  • dezynfekcji powierzchni

 

RODZAJE LAMP UV


DUV Lampy ciśnieniowe ze świetlówkami umieszczonymi z godnie z przepływem wody

 

DUV - Pro Lampy ciśnieniowe ze świetlówkami umieszczonymi poprzecznie do przepływu wody .

MLP Lampy do otwartych kanałów , w których moduły lamp ułożone są wzdłuż przepływu wody .

MLV Lampy do otwartych kanałów ,w których moduły lamp ułożone są poprzecznie do przepływu wody

 

 

ZAPEWNIAMY : atrakcyjną ofertę , doradztwo , serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .