UZDATNIENIE WODY - NOWOŚCI


 

Nowoczesne rozwiązanie w odżelazianiu wody ! 

 

Odżelaziacz wyposażony jest w specjalną głowicę z zasysaniem powietrza

lub w złoże aktywne regenerowane KMnO4 .

Rozwiązania te gwarantują efektywne usuwanie związków żelaza

i siarkowodoru z wody ... (czytaj więcej)


 

Zmiękczacze z oszczędnym zużyciem soli i wody !

 

 


 

Zmiękczacze regenerowane przeciwprądowo , gwarantujące

wieloletnią niezawodną pracę ( czytaj wiecej...)


 

 

 

Dezynfekcja wody promieniami UV


 

 

Lampy UV firmy LIT z selektywnym pomiarem

natężenia promieniowania ( czytaj więcej ...)

 

 

ULTRAFILTRACJA


 

Nowoczesne stacje ultrafiltracji firmy PB International jako

bariera dla bakterii ,patogenów i mikro-zawiesiny ( czytaj więcej ...)